Thông tin tuyển sinh

Được Bộ Giáo dục chấp thuận vào tháng 1 năm 1966, nhà trường chính thức được thành lập với tên "Trường Công Nghệ Khoa Học Kỹ Thuật ĐÔNG PHƯƠNG"

Ông Thái Thiên Lai được mời làm chủ tịch đầu tiên và tiến sĩ Hứa Quốc Hùng là người sáng lập đồng thời là hiệu trưởng đầu tiên của trường. Nhà trường cũng đã phê chuẩn việc tuyển dụng học sinh lớp học 5 năm mùa xuân .

Vào tháng 6 năm 1969, trường học được Bộ Giáo dục đã phê chuẩn việc thay thế tên trường thành "Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghiệp ĐÔNG PHƯƠNG".

Vào tháng 8 năm 1972, để đáp ứng chính sách giáo dục cải cách thanh thiếu niên của chính phủ,nhà trường đã được chấp thuận để tuyển dụng học sinh lên từ Bộ Giáo dục.

Học Viện

Khoa Cao Học

Công nghệ

Thông Tin Giao Thông

TRA

Ngồi tàu hỏa đến ga Đại Hồ → Ngồi xe buyt tuyến đường 71B1 đến đường Đông Phương cửa trường học → Đi bộ khoảng 2 phút

THSR

Đi tuyến đường sắt cao tốc đến Ga Đài Nam → Bắt xe taxi đến trường Đại Học Thiết Kế Đông Phuơng(khoảng 12 phút)

Ký Túc Xá Trường Học

Tất cả sinh viên năm nhất có thể đăng ký ký túc xá.

Chi Phí:

 1. Tiền đảm bảo an toàn NT2000 Đài tệ
  Mỗi năm học học sinh tự nộp tiền mặt 1 lần. Nếu bạn không sống trong 1 năm hoặc bị buộc phải dọn ra ngoài, Phí bảo hiểm sẽ không được trả lại
 2. Magnetic card deposit: NT300
  Magnetic card NT150 & Keys NT150
 3. Accommodation fee
  NT11000-12000 Đài Tệ/Hoc Kỳ
  (Bao gồm các thiết bị và WIFI,Không bao gồm các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè)
  NT5000 Đài Tệ/Hoc Kỳ(Bao gồm các thiết bị và WIFI, bao gồm các kỳ nghỉ mùa đông và mùa hè)

Đơn Xin Nhập Học